neděle 28. května 2023

Citace z knihy Robert B. Cialdini: Zbraně vlivu

Citace z knihy Robert B. Cialdini: Zbraně vlivu

Známý princip lidského chování praví, že když někoho žádáme, aby nám prokázal laskavost, budeme úspěšnější, pokud uvedeme důvod. Lidé jednoduše rádi uvádějí důvody pro to, co dělají.

Standardní princip – mustr –, kterým se řídí při nákupech: „drahé = dobré“.

Samotná cena se stala spouštěcím mechanismem pro posouzení kvality a dramatický nárůst ceny vedl k dramatickému zvýšení prodeje u kupujících, kteří dychtí po kvalitě.

„Civilizace postupuje tím, že se zmnožuje počet významných operací, které můžeme vykonávat, aniž bychom přemítali o jejich podstatě.“

Kupony, které byly rozesílány poštou a – z důvodu tiskové chyby – nenabízely příjemcům žádnou úsporu, podnítily stejně výraznou reakci zákazníků jako kupony bez chyb, které nabízely podstatnou úsporu. Jasný, ale současně i poučný závěr tedy zní, že od kuponů očekáváme dvojí službu. Nejenže

čtvrtek 6. dubna 2023

Citace z knihy Oliver Burkeman: Čtyři tisíce týdnů

Citace z knihy Oliver Burkeman: Čtyři tisíce týdnů

Čas je jako neukázněné batole: čím víc se ho snažíte kontrolovat a formovat, aby se přizpůsobil vašim plánům, tím víc se vaší kontrole vymyká.

Každá práce trvá tak dlouho, kolik je na ni k dispozici času,“ napsal v roce 1955 anglický humorista a historik C. Northcote Parkinson a formuloval tak zákon, který vešel do dějin pod jeho jménem.

Čím efektivnější budete, tím více se z vás stane „neomezený rezervoár na očekávání jiných lidí“, jak to formuloval expert na management Jim Benson.

V rozporu s omílaným klišé se totiž ve skutečnosti nepočítá dobrý úmysl, ale vynaložené úsilí – tedy ono nepohodlí. Zjednodušením celý proces zbavíte smyslu.

Cílem práce s naším omezeným časem není mít vše hotovo (to se nikdy nepodaří), ale co nejmoudřeji se rozhodnout, co nedělat, a netrápit se tím.

Klíčová otázka tedy nezní, jak odlišit důležité aktivity od těch nedůležitých, ale co si počít, když se nám jich jako důležité jeví příliš mnoho, a lze je tedy považovat za velké kameny.

Princip číslo jedna: co se času týká, zaplať nejdřív sobě.

Druhým principem je omezit rozdělané věci.

Třetím principem je odolat lákadlu středních priorit.

Rozptylování