sobota 17. listopadu 2012

Jiří Plamínek - Teorie vitality (cesta od managementu k leadershipu)

Jiří Plamínek vedl svůj seminář 16. listopadu 2012 ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomuci. Ve třech hodinách účastníkům předal základy své "teorie vitality".

Zapsal jsem si několik poznámek, ale seminář mě přiměl k tomu, že si v nejbližší době knihu Teorie vitality: cesta od managementu k leadershipu přečtu.

Firma má "technický" a lidský subsystém. Nejdříve byl popsán technický subsystém firmy.

Je několik podmínek, které je třeba splnil, aby byla firma úspěšná. První podmínka úspěchu je poskytovat užitky. Stanovit si, komu budu užitečný (subjekty), proč jim budu užitečný (potřeby) a jakým způsobem (produkty).
Častou chybou u subjektu je, že na některé zapomínám a občas dávám přednost subjektům ve špatném pořadí a ne podle skutečné důležitosti (nejčastějším uváděným příkladem je např.