neděle 7. února 2016

Autentický leadership - jste opravdový leader?

Proč za některé vedoucí jeho podřízení "dýchají" a jiní nemají žádnou autoritu? Je to dáno charakterem vedoucího. Krátký článek v Moderním řízení 1/2016 toto téma pěkně shrnuje.

Co je to autenticita?
Je to stav, kve kterém daná osoba prochází neustálým sebepoznáním a komunikje tento stav i do svého okolí. Autenticita zahrnuje charakteristiky jako vysoká míra důvěryhodnosti, upřímné chování a skutečný zájem.

Charakteristické znaky autentického lídra
  1. jsou pokorní, přiznají si, že neznají všechny odpovědi, a omluví se za chyby, které způsobili
  2. respektují lidi kolem sebe, nechají projevit jiné, vyzdvidnou pracovníky, kteří si to zaslouží