sobota 17. listopadu 2012

Jiří Plamínek - Teorie vitality (cesta od managementu k leadershipu)

Jiří Plamínek vedl svůj seminář 16. listopadu 2012 ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomuci. Ve třech hodinách účastníkům předal základy své "teorie vitality".

Zapsal jsem si několik poznámek, ale seminář mě přiměl k tomu, že si v nejbližší době knihu Teorie vitality: cesta od managementu k leadershipu přečtu.

Firma má "technický" a lidský subsystém. Nejdříve byl popsán technický subsystém firmy.

Je několik podmínek, které je třeba splnil, aby byla firma úspěšná. První podmínka úspěchu je poskytovat užitky. Stanovit si, komu budu užitečný (subjekty), proč jim budu užitečný (potřeby) a jakým způsobem (produkty).
Častou chybou u subjektu je, že na některé zapomínám a občas dávám přednost subjektům ve špatném pořadí a ne podle skutečné důležitosti (nejčastějším uváděným příkladem je např.

úterý 18. září 2012

Naučte se prodávat lépe

Naučte se prodávat lépe


Business Tuesday akce "Naučte se prodávat lépe" 18. září 2012  poskytla pohled tří zkušených řečníků na to, jak k prodeji správně přistupovat.

Jan Laibl ukázal 5 principů prodeje. Filip Dřímalka představil svých 7 tipů pro úspěšný prodej. Akci zakončil Pavel Matoušek se svou prezentací o tom, jak prodávat bez osobního kontaktu. Množství, v praxi použitelných rad, bylo úctihodné. Pár postřehů jsem si zapsal...

Jan Laibl - Získejte si zákazníky na svou stranu


Rozdíl mezi prodejcem a obchodníkem: obchodník "řeší řešení", zjišťuje, vytváří potřebu a pak prodává řešení potřeby.

Hodnoty obchodníka:

neděle 1. ledna 2012

Komunikace s novináři

Novináře zajímá PŘÍBĚH, emoce.

Vždy musíme mít odpovědi na otázku: KDO?, CO?, KDY?, KDE? / JAK?, PROČ?

Důležitý je titulek a perex.

Tiskovou zprávu je třeba psát stylem "obrácené pyramidy" - nejdříve to nejdůležitější na začátek a pokračovat k méně důležitému (aby to mohl novinář useknout, pokud mu nezbude dost místa).

Titulek může být shrnující, akcentující, dramatický, reakce, analytický, s otázkou...

V závěru je dobré ocitovat nějakou známou osobnost. V tiskové zprávě dávat kontakt na sebe.

Lidi nejvíce zajímají témata: zdraví, rodina a děti, bytová politika, bezpečí, zaměstnání, sociální zabezpečení.