pátek 15. prosince 2017

GAME OVER: Mých 10 let na Univerzitě Palackého ve Vědeckotechnickém parku


V roce 2007 měl Vědeckotechnický park tři zaměstnance. Provozoval jednu budovu s 1700 m2, která byla ve špatném technickém stavu. V nájmu byly 3 firmy a 2 laboratoře univerzity. Druhá budova byla právě zkolaudována a zela prázdnotou. Vědeckotechnickému parku bylo nutné dát vizi a misi a spustit reálně jeho provoz – začít pronajímat prostory inovativním firmám a podporovat začínající podnikatele.

Ke stávající misi: „Tvoříme ideální místo pro podnikání v Olomouci. Zpřístupňujeme nové technologie. Spojujeme firmy s Univerzitou Palackého. Pomáháme vědeckým nápadům a inovacím na trh.“, byla dlouhá cesta, která mě ale velmi bavila a naplňovala.

V letech 2009 až 2014 se podařilo ve dvou etapách provést kompletní rekonstrukci původní budovy (blok A). Jsou zde nyní prostory pro výrobu. V roce 2014 byla dokončena výstavba nové budovy (blok C) s laboratořemi a kancelářemi. Investiční náklady na tyto projekty byly v celkové výši 179,98 mil. Kč.
Bloky A, B a C nyní nabízí více jak 4000 m2 k pronájmu. Ke konci roku 2017 je pronajato 92 % plochy 46 firmám se 160 zaměstnanci. Za celou dobu provozu zde našlo své útočiště více jak 70 firem.

Zmíněnými investičními projekty jsem si prošel od začátku do konce. V předinvestiční fázi jsem zpracoval ideový záměr projektu a studii proveditelnosti. Na všechny tři projekty jsem připravil žádost o dotaci, která byla následně poskytnuta (Operační program Podnikání a inovace). Byl jsem u celého procesu projektové přípravy stavby (dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby), samozřejmě s odbornou podporou specializovaného odboru investiční výstavby a veřejných zakázek na univerzitě. Ve fázi realizace jsem se účastnil kontrolních dnů a spolu s technickým dozorem stavby se podílel na řízení realizace stavby a koordinaci požadavků budoucích uživatelů na změny stavby před dokončením. Přestřižení pásky při slavnostním otevření pak bylo skvělým momentem. Dnes už vím, že okamžik uvedení budovy do provozu spustí problémy s reklamacemi a každodenními starostmi se samotným s provozem. Představení prostor k pronájmu je zde: http://www.vtpup.cz/pronajmy/.

Od roku 2015 jsem připravoval projekt na rekonstrukci bývalé vývařovny a hotelu Envelopa v Olomouci a jeho přestavbu na čtvrtý blok VTP UP. Projekt za zhruba 400 mil. Kč je ideově připraven, nalezeni jsou zájemci o nájem na ¾ plochy k pronájmu a čeká se na vydání stavebního povolení. V sousedství areálu univerzitních kolejí, Přírodovědecké a Právnické fakulty by tak měla vyrůst moderní budova plná kanceláří zejména pro IT firmy, specializovaných optických laboratoří, výrobních prostor a coworking. Více o projektu je na www.envelopa.cz

Odpočinkovou aktivitou od starostí s provozem a řízením investičních projektů byla podpora začínajícím podnikatelům. Pročetl jsem a vyhodnotil 330 podnikatelských záměrů, které přihlásili účastníci v zatím osmi ročnících soutěže o nejlepší podnikatelský záměr Podnikavá hlava (www.podnikavahlava.cz). Poskytl jsem konzultace desítkám začínajících podnikatelů, hlavně z řad studentů univerzity. Společně jsme hledali hodnotu uvažovaného produktu nebo služby pro zákazníka, obchodní model, zaměstnance, financování a celkově připravovali podnikatelský plán. Mnohým z nich jsem podnikání rozmluvil, protože se jednalo spíše o naivní představy, než o podnikatelské záměry. Některé projekty se rozjely, ale nebyly úspěšné. Pár projektům se ale na trhu daří skvěle.  Např. Báťkovy sirupy (http://www.batkovysirupy.cz/cz/), Vinylové hodiny (nyní http://www.loop-store.com/) nebo projekt Jindřicha Fáborského Marketing Festival (https://www.marketingfestival.cz/).
Vyloženě jako práci za odměnu jsem bral výuku předmětu Příprava a prezentace podnikatelského plánu pro investora, vždy v letním semestru.

Protože mladých lidí, kteří chtějí podnikat, přibývalo, začali jsme je sdružovat do UP Business Clubu a pořádali pro ně vzdělávací a networkingové akce. Vznikla tak komunita podnikavých lidí a mentorů. Zkušených lidí, kteří byli ochotni začínajícím podnikatelům pomoci. Více na www.podnikanivolomouci.cz. Koordinoval jsem přípravu programu vzdělávacích seminářů UP Business Clubu a konference UP Business Camp. Zajistil jsem také většinu spolupracujících mentorů.

Na práci ve VTP UP mě ale nejvíce naplňovala snaha propašovat do univerzitního prostředí, které je plné výuky a výzkumu, byznysové myšlení. Napomoci lepšímu využití obrovského potenciálu výsledků výzkumu pro uplatnění ve firmách. Této snaze se v univerzitním prostředí říká „transfer technologií“, případně „transfer znalostí“ do praxe. V roce 2009 jsme dali dohromady nabídku přístrojů a služeb, které umí Univerzita firmám nabídnout a snažili se vyhledávat jejich využití ve firmách. Byli jsme tehdy 1. univerzita v České republice s kompletní nabídkou přístrojů a služeb na webu. Postupem času jsme začali realizovat vlastní projekty business developmentu. Ověřovali jsme u vybraných výsledků výzkumu jejich komerční uplatnitelnost na trhu. Snažili se tyto vědecké výsledky dotáhnout do fáze produktu nebo služby, vytvořit pro ně strategii prodeje a nabídnout je na trhu (tomuto jsme říkali proof-of-concept projekty). Postupně vznikl jakýsi zárodek „obchodního oddělení“ na univerzitě. Mojí parketou bylo nastavit a do života uvést jednotlivé procesy, zajistit tým kvalitních lidí, kteří vědí, co mají dělat a zajistit financování. V posledních dvou letech se nám podařilo zrealizovat přes 20 takovýchto projektů a výsledky některých z nich již slouží v praxi. Příklady projektů jsou na http://www.vtpup.cz/pro-firmy/.

Asi největší výzvou bylo rozjet pracoviště průmyslového 3D tisku. V roce 2015 jsme ve VTP UP otevřeli UPrint3D, rozsahem nabízených technologií 3D tisku (kov, polymery, plasty, papír, scanování) unikátní minimálně na Moravě. I když je UPrint3D součástí Univerzity, snažili jsme se chovat k našim zákazníkům jako standardní firma. S respektováním různých legislativních omezení, kterým je Univerzita svázána, to bylo složité, ale podařilo se. UPrint3D je po dvou letech provozu v provozním zisku, má spokojené klienty zejména z oblasti strojírenských firem a začátkem roku 2018 rozšíří svou nabídku o další dvě unikátní technologie 3D tisku. Více na www.UPrint3D.cz.
Ve VTP UP jsem řídil tým 10 stálých zaměstnanců a více jak 20 spolupracovníků, díky kterým se všechno výše uvedené povedlo.I touto cestou bych jim rád poděkoval, že jsme to společně tlačili dopředu.

Byl jsem součástí VTP UP 10 let. Byla to skvělá a různorodá práce, díky které jsem mohl jednat s řediteli velkých firem, regionálními politiky, malými i začínajícími podnikateli v regionu.  Stále více a více mi ale vadilo, že ryzí byznys je neslučitelný s univerzitním prostředím. Navíc, 10 let je doba, kdy je nejvyšší čas se přesunout dál. Proto na konci roku 2017 ve VTP UP končím.
Doufám, že i po mém odchodu zůstanou mí bývalí kolegové na svých místech a můj nástupce bude VTP UP posouvat dál správným směrem.

Tedy: Po 10 letech na Univerzitě Palackého v Olomouci vstříc novému dobrodružství.

Žádné komentáře: