neděle 7. února 2016

Autentický leadership - jste opravdový leader?

Proč za některé vedoucí jeho podřízení "dýchají" a jiní nemají žádnou autoritu? Je to dáno charakterem vedoucího. Krátký článek v Moderním řízení 1/2016 toto téma pěkně shrnuje.

Co je to autenticita?
Je to stav, kve kterém daná osoba prochází neustálým sebepoznáním a komunikje tento stav i do svého okolí. Autenticita zahrnuje charakteristiky jako vysoká míra důvěryhodnosti, upřímné chování a skutečný zájem.

Charakteristické znaky autentického lídra
  1. jsou pokorní, přiznají si, že neznají všechny odpovědi, a omluví se za chyby, které způsobili
  2. respektují lidi kolem sebe, nechají projevit jiné, vyzdvidnou pracovníky, kteří si to zaslouží
  3. komunikují s okolím - vyslechnou všechny strany a protiargumenty, dají možnost se vyjádřit každému a zváží všechny názory
Opravdový lídr nic nepředstírá a jejich řízení lidí není falešné. Nedělají svou práci kvůli statusu, platu, odměnám a či jiným mocenským výhodám, ale kvůli svému přesvědčení. Jejich přesvědčení vyplývá z hlubších a skutečných zájmů něco změnit nebo z mise, kterou musí naplnit. Taky se nesnaží nikoho napodobit, jsou originální, neimitují. Své zaměstnance motivují na základě hodnot, kterou jsou konzistentní s tím, v co věří. Disponují vysokou mírou integrity a transparentnosti.

Zaměstnanci ve firmě, kde je cítit "autentický leadership" mají vyšší efektivnitu práce, identifikují se s firmou, jsou loajální. Autentický leadership pomáhá zaměstnancům nají jejich skutečný potenciál a rozvinout talenty. Lidé se cítí dobře, jsou akceptováni takoví, jací jsou. Zaměstnanci věří, že jejich lídři dělají vše v jejich zájmu a společnost a investoři věří, že lidři dělají vše pro jejich dobro. Pokud je tato důvěra zneužita, je ohroženo fungování celého systému i společnosti.

Přiznám se, že  se skoro cítím autentickým lídrem. Nepasuje na mě ale, že bych svou práci dělal jenom kvůli svému přesvědčení. To samozřejmě zejména, ale i ta výplata je docela důležitá :-)