úterý 31. ledna 2017

Sazby pro rok 2017

Rychlý přehled:
OSSZ
OSVČ hlavní - minimální záloha 2061 Kč (nebo 29,2% vyměřovacího základu, maximálně z 1 355 136  Kč)
OSVČ vedlejší - minimální zálohy 825 Kč
Limit pro nutnost platit zálohy pro OSVČ vedlejší: 67 756 Kč

Zdravotní pojištění