středa 23. prosince 2015

Sazby pro rok 2016

Rychlý přehled:

OSSZ
OSVČ hlavní - minimální záloha 1972 Kč (nebo 29,2% vyměřovacího základu, maximálně z 1 296 288 Kč)
OSVČ vedlejší - minimální zálohy 789 Kč
Limit pro nutnost platit zálohy pro OSVČ vedlejší: 64 813 Kč

Zdravotní pojištění