pondělí 20. října 2014

Jaký byl UP Business Camp 2014

UP Business Camp 2014 - olomoucká konference o cestě k úspěšnému podnikáníUP Business Camp 2013, první ročník konference o úspěšné cestě k podnikání, nastavil laťku pěkně vysoko. Dovolím si tvrdit, že i druhý roční Business Campu se povedl a potvrdil svou kvalitu. UP Business Camp 2014, který se konal 18. října 2014  v Olomouci, opět v pěkných prostorách Přírodovědecké fakulty, byl směsicí teoretických, praktických i motivačních přednášek velkých jmen, které v Olomouci normálně nespatříme. Přítomných 120 platících účastníků nadchnul nejen program, ale i catering, který byl letos maximální a warm-up a after party.

Kdo nám co řekl?

Julie Hrstková, komentátorka Hospodářských novin: Start-up jako současný fenomén


Podnikání není o penězích, podnikání je o vizi, o tom, že chci něco dokázat v globálním měřítku a nebojím se při tom zkrachovat. Nezbytná je trpělivost, protože úspěch nemusí přijít hned nebo nepřijde vůbec.
Říká se, že u startu každého start-upu je nápad. Nápad může být jakýkoliv, je dobré si jej zapsat. Ale

na nápadu nikdo nevydělá. Z 1000 nápadů se pouze 100 nápadů dostane do fáze projektů (jsou spuštěny) a pouze 10 z nich uspěje.
Nápad musí řešit konkrétní problém. A musí přijít v pravý čas.
Pokud váš nápad stojí za krádež, stojí za investici. Ale pokud někdo ukradne pouze váš nápad, tak ještě není jisté, že nápad i rozpracuje.
Na začátku podnikání nikomu nelibujte podíly ve firmě. Pokud se firma rozběhne, tak i malý desetiprocentní podíl bude bolet. A pokud ti lidé nevloží do společného úsilí dostatek práce, nebude to fungovat. Ideálně podnikejte sami.
Nápadů je málo, ještě míň je lidí, kteří je chtějí a umějí realizovat. S realizací v současné době pomůžou mnozí: inkubátor, akcelerátor, různé podpory.
Value for money - investor musí, když jde do podílu ve firmě, vědet za co platí. S investorem si musíte sednout "lidsky", je součást týmu.
Hlavní mise? Tak hodně stěstí při zakládání start-upů!


Martin Kršňák, Asseco Solutions - Jak vytvořit prodejní sít: Partnerská síť - Příležitost pro business


Nebojte se šílených nápadů, byť na první pohled mohou znít úplně nerealizovatelně!
Proč nemít jen vlastní obchodníky? Vlastní obchodník něco stojí, umí vygenerovat nějaký objem prodeje. Ale s přibývajícím množstvím obchodníků náklady spíše rostou. V absolutním čísle roste obrat, ale zisk tolik ne. U nepřímého prodeje přenesete část nákladů na jiné. Ziskovost stále roste. Místo 10 obchodníků ve firmě je někdy lepší, když se 2 lidé starají o 30 prodejních partnerů. V Asseco Solutions pracuje 300 lidí. Celkový obrat je 350 mil. Kč, z toho 100 mil. přichází z nepřímého prodeje. O nepřímý prodej se stará pouhých 6 lidí.
Výhody nepřímého prodeje: minimalizace přímých i nepřímých nákladů, eliminace rizik (včetně rizika fluktuace obchodníků, každý obchodník je jinak výkonný), rychlé dosažení tržního podílu (na větším území).
Jak definovat základní parametry nepřímého obchodního kanálu? Co, jak, kde a komu? Co mi má partnerská síť přinést? Budu prodávat pouze přes partnery nebo i sám? A jak celé obchodní akvitivy budu řídit. Pokud to řídit nebudeme, budeme s našimi obchodními partnery i partneři mezi sebou v konkurenčním vztahu - my i obchodní partneři nabízejí stejným klientům a vzájemně se podrážení cenou.
Lepším modelem je řízená obchodní akvita - kooperace - s obchodními partnery tvoříme jeden celek, kterému jde o společnou věc.
Jak na to, aby to fungovalo? Motivace (provize, prestiž, možnost prodávat super produkt a plně chápe co prodává a hodnocení), know-how (které sdílím, předávám a školím, pozor na informační asymetrii - pokud ve firmě něco vymyslíme, trvá to tak 2 roky, než to na partnery dostaneme, než to přijmou do svých hlav), loajalita (to je to nejcennější v dlouhodobém horizontu, budovat vztah - jsme partneři, kteří si pomáhají, kteří se nepodrazí a kteří si nepřekáží a sdílejí stejné hodnoty - každá společnost je vždy pouze o lidech) a důvěra (říkáme si věci na rovinu, pravidla která se dodržují a vymáhají, rovnost - nevytvářet skupinku privilegovaných).
Když hledám obchodního partnera, dívám se na jeho odborné hledisko, specializaci, zda je stabilní, dívám se na hledisko lokality a trhu a hledisko symetrie (může být partnerem i garážová firma nebo pouze větší partner?).

Dobrá hláška: Obchodník nemůže pracovat 24 hodin nebo 25, když vynechá oběd.


Vojtěch Bednář - Lidé a podnikání: Jak je důležité postavit si tým lidí předtím, než člověk začne podnikat. 

Pokud si nepostavíme tým lidí, tak nemůžeme začít podnikat s tím, co nezahrnuje pouze a jenom nás.
K ničemu jsou fráze typu jsme přátelští, jsme komunita (Komunita jsou lidi, kteří si čistí zuby jedním kartáčkem). Na co si tedy dát pozor?
1) když jsme kamarádi teď ve škole, budeme kamarádi i ve firmě (ne, musí být přesně rozdělené role a stanovené cíle) Vinu za konflikt nese ten, kdo nestanovil pravidla, případně ten, kdo je nedodržel = stanovte si pravidla, kdo za co odpovídá a napište si to
2) nestačí mít stanoveno, kdo co dělá, ale i proceduru pro případ sporu nebo konfliktu = všichni musí uznávat jednu společnou autoritu
3) důvěřovat lidem je hrozně důležité, ale důvěra neexistuje bez pravidel, které se dodržují a v případě potřeby vymáhají, důvěra nevzniká samo o sobě, je třeba ji budovat
4) s lidmi je třeba mluvit, ptát se jich, dokazovat, že jim na nich záleží, ale musí vědět, že mají pravidla
5) když není majitel/nadřízený fyzicky přítomen na pracovišti, motivace k práci zaměstnanců se snižuje - motivaci zvyšuje když ví a jsou přesvědčeni, že pracujete pro ně, že jim nasloucháte a že jste v případě potřeby s nimi a k dispozici.


Lenka Šťastná - Ženy a podnikání


Business and Profesional Women Praha podporují úspěšné podnikatelky.
Z letošního průzkumu vyšlo, že ženy podnikatelsky jsou šťastnější než ženy zaměstnankyně. Hlavní překážkou pro start v podnikání je strach, že se podnikáním neuživí, nedostatek financí a strach s podnikáním začít. Nejcennější informací je jak oslovit nové zákazníky, jak vypracovat podnikatelský projekt a jak sehnat dotaci či investora. Hlavní motivací je podnikání jako cesta k seberealizaci.
Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici na stránkách Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Společnost se na muže a ženy nedělí, ale z žena a mužů se skladá. Proto se jejich organizace neuzavírá i mužům.
 


Markéta Kabátová, vedoucí marketingového týmu Webnode - Jak Adwords pomáhá expandovat do zahraničí


Je důležité si dobře vybrat trh, na který bude firma expandovat, nemusíte být všude. Jaké nástroje využívat k výběru správného trhu.
1) shortlist deseti zemí, kde by náš produkt mohl být úspěšný (ideálně zvolit země, se kterými máme nějaké zkušenosti, nějaké zákazníky, nějaké partnery)
2) potenciál trhu (počet obyvatel a HDP na obyvatele, v internetovém businessu např. počet registrovaných domén apod.)
3) poptávka po produktu a konkurence + specifika trhu
Nástrojem, který nám pomůže s předvýběrem zemí, se shortlistem - Google Global Market Finder - jaká je podle zadaného klíčového slova konkurence na daných trzích a kolik by stálo zobrazení reklamy v AdWords
Google Trends - jak se poptávka vyvíjí, vývoj vyhledávanosti klíčových slov, srovnání vyhledávanosti klíčového slova v různých zemí
Customer Barometer - nákupní chování napříč různými odvětvími podle zemí.
Jak začít na novém trhu?
Najmout rodilého mluvčího, který přeloží náš web. Nepřekládat, ale spíše lokalizovat podle regionálním rozdílům. Rodilý mluvčí umí poradit, nebo prozkoumat konkurenci. Po lokalizaci a překladech následuje spuštění PPC kampaní. nechat běžet (týden-měsíc, dva) a vyhodnotit.
Propagovat se dá různě: pokud už existuje poptávka po produktu, tak ideálně začít ve vyhledávání (někde AdWords, u nás i Seznam, v Japonsku Yahoo apod.). Pokud produkt nikdo nevyhledává, tak začít v reklamní síti Googlu - Blogger, YouTube a Gmail, cílit podle zaměření stránek a používat remarketing. Jdou použít Google+ posty a newsletter v Gmailu. Se správným zacílením pomůže Plánovač klíčových slov.
V rámci AdWords umíme nahlédnout do statistik konkurence. V rozhraní AdWord jsou statistiky aukcí klíčových slov - zjistíme kdo jsou konkurenti, jak jsou silní (impression share), jak agresivně investují (average position, top of the page rate - jak často se ukazuje na nejlepších pozicích).
Dalším nástrojem je Ad Preview and Diagnosis - diagnostika lokálních výsledků vyhledávání a můžeme zjistit, jak se odlišit oproti existující konkurenci.
Nejdůležitější je správně měřit, správně si nastavit Google Analytics.
 


 Jiří Plamínek - Diagnostika a vitalizace firem


V každé fimě musí probíhat 2 typy dějů:
- který nastavuje nějaký STAV - vitalitu firem - máme zdroje, ty vstupují do procesů a z toho vystupují nějaké produkty, zákazníci za naše produkty platí, získáváme zdroje a za ty můžeme opět nakupovat = nastavování rovnováhy (tohoto cíle ale nelze zcela dosáhnout)
- druhým dějem je reakce na změnu, na neuspořádanost, nastavování dynamické rovnováhy
Generování peněz = okamžitý úspěch: abychom to dělali dobře, musíme si odpověděn na několik otázek - UŽITEČNOST: koho naše zboží/služby uspokojují, jaké jsou potřeby nebo tužby, které naši zákazníci maji, jakými produkty budeme tyto potřeby a tužby uspokojovat: průnik tužeb a potřeb a naší konkurenční výhody. Tímto jsme vyřešili, co děláme. Dále je otázka "jak to děláme" - EFEKTIVITA - procesy, které jsou definovány. Dále je zde otázka zdrojů - odkud a za kolik nakupoujeme. Procesy a zdroje se řídí pomocí struktur řízení (často se přemýšlí, co bude dělat určitá divize). Nejdříve se musíme zaměřit na užitečnost, protože efektivně dělat zbytečné neužitečné věci je k ničemu - "spíše dělat správné věci než dělat věci správně".
Umí firmy reagovat na změny, umí se učit, umí dělat pouze nové chyby (neopakovat ty stávající)? - systémy zpětných vazeb - STABILITA. Pokud se toto naučím, je to dobré na "veget na trhu". Na dosažení špičky na trhu, potřebujeme ještě dosáhnout DYNAMIKY (schopnost vytvářet nové produkty a trhy, ovlivňovat).
Při diagnostice firem se hledá úzké místo - problémy, které firma má, závislosti problémů na sobě. Najde se hlavní "funkční omezení" a člověk, který je za něj zodpovědný. A s tímto člověkem se pak pracuje. Pokud někdo dobře nepracuje, základní otázka je, zda má definováno, co má dělat. Druhou otázkou je, zda to ten člověk ví, co má dělat. Zda to může dělat je třetí otázka a čtvrtá je, zda to umí. Mají lidé podmínky pro svou práci? Poslední otázkou je, zda lidem nebrání ve vykonávání práce jejich osobnost.
Když už doženu konkurenci (buduji firmu, nakupuji stroje, rostu) tak moje konkurenční hodnosta už jsou jenom a pouze lidi - aby pracovali i když se "otočím". Konkrétní hodnota konkrétního člověka v konkrétním procesu. Důvody pro neaktivitu: lidé jsou neschopní, jsou problémy ve vztazích ve firmě a nebo jsou problémy v osobnostech lidí.
Je rozdíl mezi leadery a manažery. Manažeři jsou lidé, které odpovídají za to, aby firma funkčně fungovala (správci stavové složky vitality). Úlohou leaderů je, aby jim tu práci znepříjemňovali, aby mysleli na budoucnost (správce vývojové složky vitality).
Závěr: Nejdříve nastavit procesy, potom zdroje a nakonec postavit struktury.


Petr Ludwig - Jak se nadchnout a udržet motivaci?


Některé druhy motivace nám mohou spíše uškodit než pomoci. Je třeba najít ten správný typ motivace, která bude trvalá a povede ke dlouhodobé spokojenosti.
Vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou. Lidé často chtějí něco udělat, ale neudělají to. Často také dělají věci a nevědí proč.
Dnes máme neomezeně možností, žijeme dlouho, bez válek, s tekoucí vodou atd. Více možností ale nevede ke spokojenosti. Vytváří rozhodovací paralýzu. Je těžké nějakou možnost si vybrat, když už si něco vybereme, litujeme toho výběru. Počet možností vede k tomu, že jsme stále nespokojenější. Minimalismu, zjednodušení vede ke spokojenosti a to nás i více motivuje. Lékem na nespokojenost je jednoduchost.
Čas je to nejhodnotnější, co v životě máme. Vážíme si peněz (nespálíme tisícikorunu), ale promarníme spousty hodin času zbytečnou činností.
Člověk by měl najít osobní vizi, kdo ji najde, je odolnější depresím, mají motivaci, jsou zdravější a celkově úspěšnější.
A) vnější motivace - má spíše negativní důsledky. Pokud nade mnou visí nějaký bič, nejsem spokojený, protože to dělat musím a ne že chci. Svou nespokojenost šíří mezi ostatní. Mýtus je, pokud chcete od lidí více práce, začněte je více odměňovat. Lidé se začnou soustřeďovat spíše na tu odměnu, ne na samotnou práci.
B) vnitřní motivace cíli - pokud si člověk stanoví cíl, říká si, že bude spokojený, až ho dosáhne. Člověk je nespokojený během celé cesty k cíli. Pak ho dosáhne, ale dojde hedonická adaptace - pozitivní emoce z dosaženého cíle rychle vyprchá. Člověk si stanoví další, větší cíl a jde to nanovo (cíloví feťáci). Vliv peněz na spokojenost: pokud má člověk žádné peníze, je nespokojen, pak to roste, ale od určitého množství peněz už spokojenost neroste. Pak už je uspokojení spíše z toho, že dělá správné činnosti.
C) vnitřní motivace cestou - i cesta může být cíl. Poslání prací - mít smysl práce. Člověk by měl najít své životní poslání. Ta vize nesmí popisovat nic v budoucnu, ale musí popisovat cestu - happines now. Pokud člověk dělá něco co ho baví, přestane vnímat čas, soustředí se pouze na tuto činnost (stav flow). Spokojené emoce předává na další.
Většina lidí si myslí, že musí být výsledky a pak přichází spokojenost. Ale tak tomu není. Člověk musí být spokojený a pak dosahuje výsledků.
Jak "flow" vzniká? Člověk musí mít velkou výzvu a mít k jejímu naplnění silné stránky. Musíme si být vědomi svých silných stránek a zúročovat je.
Činnosti "ego 1.0" - činnosti, které děláme pro sebe
Činnosti "ego 2.0" - činnosti, které děláme pro druhé - a to nás nejvíce nabíjí a motivuje
Orientovat se na cestu, nezaměřit se na cíle, ale na přítomnost, a dělat činnosti ego 2.0.
Dělat věci podprůměrné a průměrné je stejně náročné, jako je dělat věci, které změní svět, dělat velké věci. To vytváří velké flow.
Jsou lidé, které lidé berou práci jako zdroj příjmu (job), dále pak lidé, kteří berou práci jako kariéru (career) a třetí ti, kteří berou práci jako poslání (calling). Hledejte calling, hledejte poslání své práce, svého života.
Osobní vize - je dobré si napsat na papír, co pro mě má největší smysl, sepsat si hodnoty, co umím. Jaká je ideální cesta životem, kterým chce jít. Když je sepsaná osobní vize, vytváří silnou emoci, člověka to motivuje. Orientujme se na cestu (hodnoty), ne na cíle.
Akce - jak svou vizi realizovat?
To, že neumíme poslouchat sami sebe je hlavní příčina našeho odkládání.
Drobná hrdinství všedního dne - pokud nějakou dovednost mám, budu se chovat jako hrdina, pokud dovednost nemám, budu se chovat jako zlý
Vědomé opouštět komfortní zónu je hrdinství. Hrdinou se člověk nerodí, ale stává. S každým opuštěním komfortní zóny se stává větším hrdinou. Hrdinství je, když jako první opustím dav.
Jak hrdinství dostat do praxe? Být hrdinou sám před sebou. Hrdinství je třeba udělat do tří úderů srdce (hned).
Hlavní myšlenka? sepsat si osobní vizi, hodnota času, i cesta může být cíl, stál se hrdinou, nakazit pozitivně lidi..


Karel Novotný - Offline is not dead

Ads of the world - nejlepší server na inspiraci.
Reklama na internetu sice roste o 20%, ale pohled na finanční hodnoty říká, že televize a tisk mají stále obrovskou moc.
Existují různé druhy reklamy: Above the line (alt) - bellow the line (btl), v poslední době jsou i "throught the line" - na lince, "on-line", "off-line". 360 stupňová komunikace (360 brand building).
Není důležité jakou reklamu vybrat, ale spíše vědět čeho chci dosáhnout. Pak budeme lépe vědět, jak toho dosáhnout, jaké komunikační nástroje volit.
Čeho chci dosáhnout vizitkou? Proč tam mám PSČ, Fax, proč mám před číslem mobilního telefonu to, že je to M: nebo mobil:? Ani u vizitky vlastně nevíme, na co ji máme, proč tam máme napsané ty údaje, které máme.
Co dám na billboard, když chci, abych zvýšil počet lidí přicházejících na pobočku? Ale proč k tomu používat billboardy? Co má ten billboard reálně udělat? Má nás naštvat, když jedu kolem? Má nás rozesmát? Jaký pocit má způsobit?
Off-line nejde změřit. Nejde téměř nikdy říct, co bylo tou příčinou, že jsem si koupil tu, kterou čokoládovou tyčinku.
Neřešte marketingové kanály, řešte cíl. Představte si, jak jste ten cíl splnili. Co chcete o své firmě/produktu říct?
 


Aleš Michl - Vyplatí se vůbec podnikat? Boj ekonomik, lidí a zbraní


Představil, jak se měnilo HDP od roku 2008 do dneška v USA, U.K., Japonsku a Eurozóně. Vysvětlit vztah výše dluhu, růstu ekonomiky a směnného kurzu. Recese v EU budou těžké ještě dalších 85 let (Amerika si zvykala na jednotnou měnu 100 let, eurozóna začala v roce 1999). Popsal, jak se dělá "kvantitativní uvolňování" - tisk peněz. V ekonomice, v bankách je velmi mnoho peněz. Německo začíná již vydávat již dluhopisy se zápornou úrokovou mírou - vím, že prodělám, ale vím, že prodělám málo.
Jediné, co pomůže, je obnovit podnikavost a zastarání strojního parku, který bude třeba obnovit. Banky jsou připraveny a velmi motivovány půjčovat, ale podniky se více zadlužovat nechtějí.
Zlato - někdo ho vykope ze země, druhý ho koupí a zase ho zakope (uloží do trezoru).
Jediné, co dříve nakoplo ekonomiku vždy, byl mor nebo válka.
 

Podnikání je jediné, co nám může pomoci při hospodářském rozvoji. 

Žádné komentáře: