pondělí 14. listopadu 2011

Prezentační dovednosti - struktura prezentace a argumentační prezentace


Za dobrým řečníkem se skrývají 3% talentu a 97% tréninku.V prezentaci je třeba sdělit posluchačům, co chci říct. Následně co nejstručnější představení problému. Za třetí argumenty pro a proti, respektive upozornit na další možné aspekty. Za čtvrté shrnutí pohledů na věc. Závěrem posluchačům připomenout východiska a dělit jim, jak jakému výsledku jsme došli.

Nikdy nezačínáme prezentaci omluvami (třeba, že nás bolí hlava), začneme energicky. Úvodní věty adresujeme "konkrétnímu posluchači". Pohled by měl klouzat. Nedívat se do papíru. Ale naopak využívání poznámek svědčí o přípravě.

Krátká poauza v přednášce - ověření, zda nás posluchači sledují.

Časový plán: mluvit max. 0,5 hodiny, zkrátit se dá všechno.

Závěr - nejdeme do ztracena, zmobilizujeme síly. Na začátku "špek", na konci "špek". Udělat dobrý dojem na závěr je klíčové.

Pokud nejsou otázky a plénum se nechytne ani na otázku položenou moderátorem, končíme.

Struktura správné prezentace


1. název
2. doporučení strategie: myšlenky pro současnost a budoucnost
3. vize: předložit vizi a dlouhodobé plány
4. cíle a záměry: cíle, které chceme dosáhnout, záměry, kterých chceme dosáhnout
5. současná situace: souhrnný přehled situace
6. co předcházelo situaci: informace z minula, které se týkají tématu, původní předpoklady, které už neplatí
7. dostupné možnosti: uvést strategii, u které zmínit výhody a nevýhody, zvážit náročnost každé možnosti
8. doporučení: doporučit jednu nebo více strategií
9. shrnutí: pokud jde vše podle plánu, shrnout dosažené výsledky

Argumentační prezentace


Titulek: "O co dnes jde?"

SITUACE: "Jak vypadá skutečnost (problémy)?
- ...
- ...
- ...

NEGATIVNÍ DŮSLEDKY: "Co se (Vám) stane, když nebudeme jednat?"
- ...
- ...
- ...

CÍLOVÝ SMĚR: "To nejdůležitější tedy je ................ (Správně)?"

NÁVRH: Proto navrhujeme .......................

....................... a to znamená v jednotlivých případech:

- ...
- ...

POZITIVNÍ VÝSLEDEK: Co Vám přináší tento návrh?"
+ ...
+ ...

NEJBLIŽŠÍ KROKY: "První krok k realizace je.................."

ŘEŠENÍ: "Jak se změní/jak na základě toho odpovíme ... (titulek)?"

Žádné komentáře: