úterý 31. ledna 2017

Sazby pro rok 2017

Rychlý přehled:
OSSZ
OSVČ hlavní - minimální záloha 2061 Kč (nebo 29,2% vyměřovacího základu, maximálně z 1 355 136  Kč)
OSVČ vedlejší - minimální zálohy 825 Kč
Limit pro nutnost platit zálohy pro OSVČ vedlejší: 67 756 Kč

Zdravotní pojištění

OSVČ hlavní - minimální záloha 1906 Kč (nebo 13,5 % vyměřovacího základu)
OSVČ vedlejší - neplatí zálohy

Cestovné - náhrady za použití osobního auta
Natural 95 29,50 Kč
Nafta 28,60 Kč
Sazba za 1 km 3,90 Kč

Stravné
72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
109 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Žádné komentáře: