středa 23. prosince 2015

Sazby pro rok 2016

Rychlý přehled:

OSSZ
OSVČ hlavní - minimální záloha 1972 Kč (nebo 29,2% vyměřovacího základu, maximálně z 1 296 288 Kč)
OSVČ vedlejší - minimální zálohy 789 Kč
Limit pro nutnost platit zálohy pro OSVČ vedlejší: 64 813 Kč

Zdravotní pojištění

OSVČ hlavní - minimální záloha 1823 Kč (nebo 13,5 % vyměřovacího základu)
OSVČ vedlejší - neplatí zálohy

Cestovné - náhrady za použití osobního auta
Natural 95 30,60 Kč
Nafta 29,90 Kč
Sazba za 1 km 3,80 Kč

Stravné
70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
106 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Žádné komentáře: