středa 17. prosince 2014

Sazby pro rok 2015

Rychlý přehled sazeb

OSSZ
OSVČ hlavní - minimální záloha 1943 Kč (nebo 29,2% vyměřovacího základu, maximálně z 1 277 328 Kč)
OSVČ vedlejší - minimální zálohy 778 Kč
Limit pro nutnost platit zálohy pro OSVČ vedlejší: 63 865 Kč

Zdravotní pojištění

OSVČ hlavní - minimální záloha 1797 Kč (nebo 13,5 % vyměřovacího základu)
OSVČ vedlejší - neplatí zálohy

Cestovné - náhrady za použití osobního auta
Natural 95 35,90 Kč
Nafta 36,10 Kč
Sazba za 1 km 3,70 Kč

Stravné
69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
104 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin
163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin


Žádné komentáře: