pátek 12. září 2014

Dan Senor & Saul Singer: Start-up nation (2011)

Izraelci hodně cestují daleko. Kolem dokola cestovat nemůžou. "Kniha" Cestují za Knihou.Přelévání zájmu podle vln - co je zrovna cool.

Izrael patří do skupiny cca 30 zemí, kde je stále povinná vojenská služba. A pouze ve třech zemích je delší než 18 měsíců: Izrael, Jižní Korea a Singapur. Povinná vojenská služba má zákonitě vliv na mentalitu.

I v armátě po nich chtějí myšlení. Myšlení typu "velká hlava" nebo "malá hlava". Myšlení "malá hlava" znamená vykládat si rozkazy co možná nejomezeněji a vyhýbat se tak odpovědnosti nebo práci navíc. Myšlení "velká hlava" znamená řídit se rozkazy, ale vykonávat je co možná nejlépe, používat při tom vlatní úsudek a vyvíjet veškeré potřebné úsilí. Tento přístup upřednostňuje improvizaci před disciplínou a zpochybnnování autorit před úctou k hierarchii. Toto je rozdíl od Singapuru, kde se naopak vyžaduje myšlení "malá hlava".

Žádné komentáře: